MODERNIZACE VÝTAHU

Chtějte moderní, spolehlivý a bezpečný výtah.

Kompletní modernizace v naší režii.

Poradíme vám s vaším typem zastaralého výtahu. Najdeme pro vás výhodné řešení. Nemusíte se o nic starat – zajistíme vám dodávku přímo „na klíč“, včetně stavebního povolení. Máme úspěšné realizace v Praze a okolí.

Sestavte si vlastní interiér.

img3
img2
img1
img1

Proč modernizovat?

Navýšení nosnosti
Sdružení výtahů – duplex, triplex
Zvětšení kabiny
Tichý a energeticky úsporný pohon
Zvýšení rychlosti

Částečná nebo úplná modernizace?

Úplná výměna za nové zařízení je většinou nejlepším řešením, které splní veškeré požadavky současných norem i technické úrovně moderních zařízení. Navýšení nosnosti a rychlosti je přínosem pro kapacitu vertikální dopravy v objektech a není nutné příliš měnit dispozice stávající výtahové šachty.

Modernizace je prováděna tzv. formou Full Replacement (úplná výměna výtahu), což znamená demontovat stávající zařízení včetně vodítek a kotev a namontovat nový výtah s parametry moderních dnes již dobře vyzkoušených a certifikovaných technologií jako celek, tak jako je tomu například u automobilů. Stará ocelová vodítka a kotvy nemusí vyhovovat například silám pro vyšší rychlosti nebo nosnosti výtahů. ORONA patří k dodavatelům s tradicí a zkušenostmi, kde výtahy jsou testovány jako celek a není tudíž riziko nepředvídatelných konstrukčních „překvapení“ při montáži a po uvedení do provozu.